Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte en veiligheid

De openbare ruimte is van iedereen en wordt in Zuidplas ook door iedereen intensief gebruikt. D66 wil daarom dat bij planvorming, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte ook rekening wordt gehouden met de belangen van alle gebruikers. Een gezonde gemeente met gezonde dorpen vraagt een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en voor alle gebruikers toegankelijk is. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Bij bouw- en kapvergunningen en het behoud van monumenten, natuur en landschap.

D66 wil een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en voor alle gebruikers toegankelijk is.