Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en Werken

Wonen; Levensloopbestendig; Vijfde dorp; Recreatieparken; Werk; Ruimte for ondernemen!

Duurzaamheid

Afval; Duurzaam wonen; Schoon vervoer; Licht en geluid

Onderwijs en cultuur

Cultuur; Natuur en bewegen; Scholenaanbod; Buurtscholen en kindcentra; Onderwijs en zorg.

Zorg

Organisatie van de zorg; Jeugd- gezondheidszorg; Toegang tot zorg; E-health; Kosten

Recreatie, sport en bewegen

Sportfaciliteiten; Recreatie; Bewegen

Bestuur

Participatie; Minder regels; Meer ruimte; Privacy, Regionale samenwerking, Stimuleren maatschappelijk domein

Openbare ruimte en veiligheid

Groenbeheer; Verkeer; Cultureel erfgoed; Veiligheid; Leegstand en leefbaarheid