Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

Lange termijnvisie van D66 Zuidplas op de ontwikkeling van het vijfde dorp

Zuidplas bestaat uit dorpen en blijft uit dorpen bestaan. Zuidplas wordt geen stad. De meeste inwoners hebben er bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. Een dorp dat in de randstad ligt, tussen steden in. Een dorp tussen het groen. Elk dorp met zijn eigen identiteit. Bij uitbreiding is het daarom van belang dat dit karakter van de gemeente blijft bestaan. Doorbouwen aan de huidige dorpen betekent dat het huidige karakter van elk dorp verandert, en uiteindelijk dat de dorpen aan elkaar groeien en steeds minder een dorp zijn.

D66 erkent ook dat er een behoefte is aan woningbouw zowel voor autonome groei in Zuidplas zelf als in de regio. We gunnen anderen ook de mogelijkheid te kiezen voor het wonen in een dorp in de Randstad, in het groen tussen de steden. Ook erkennen we dat Zuidplas ook vanuit de historie een verantwoordelijkheid heeft om door de grondbank aangekochte gronden te ontwikkelen.

D66 kiest er daarom voor aan deze behoefte invulling te geven door een nieuw dorp te ontwikkelen. Eveneens een dorp in het groen en tussen de steden. Zowel ruimtelijk als sociaal is het wenselijk dit dorp organisch te laten groeien. Tot 2030 tot maximaal 4000 woningen. Met deze omvang ontstaat een dorp dat qua aantal inwoners/woningen vergelijkbaar is met Moordrecht. Groot genoeg om aantrekkelijk te zijn voor bijvoorbeeld een supermarkt, scholen, huisartsen, sportvoorzieningen, etc. Klein genoeg om van een klein dorp te spreken. Een dorp waarvan de ligging zodanig wordt gekozen dat organische groei na 2030 mogelijk is.

D66 stelt wel voorwaarden aan deze ontwikkeling. Bouwen vindt plaats naar behoefte en niet naar van te voren opgestelde kentallen. Woningbouw is gasloos en het nieuwe dorp is zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. We kiezen voor een ontwikkeling waarbij er ruimte is voor groen in de wijken en voor groene buffers tussen de dorpen. We benoemen vooraf de gebieden waarin natuurontwikkeling voorop staat. De ontsluiting van het nieuwe dorp moet goed geregeld zijn. Er moet gezorgd worden voor een kwalitatief hoge ruimtelijke ontwikkeling en een sociaal verantwoorde ontwikkeling. Een dorp ontstaat niet door ergens huizen neer te zetten. De mensen die er wonen maken het dorp. Organische groei maakt het mogelijk dat ook in sociaal opzicht een dorp kan groeien. Dat is ook waarom D66 zich nu niet al wil binden aan een eindgetal.

D66 realiseert zich dat de keuze om deze waarden aan te houden kan leiden tot een (beperkt) financieel verlies; Het aankopen en beheren van gronden was, is en blijft een risicovolle en kostbare aangelegenheid. Daarnaast is in Nederland gedurende de afgelopen jaren een andere kijk ontstaan op ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben meer oog voor duurzaamheid en de natuur. Waar mogelijk willen we het bestaande groen dus groen laten. Ook hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden.Rekening houdend met de genoemde punten en wetende dat ook onze partners graag willen bouwen, is D66 is dan ook van mening dat zowel de kosten, als een (mogelijke) verlies met alle aandeelhouders in de grondbank gezamenlijk zullen moeten worden gedragen.

Concluderend: D66 Zuidplas heeft als doel om, naast te voorzien in de woonbehoefte van onze eigen inwoners, meer mensen de mogelijkheid te geven in een dorp te wonen. Wij willen dorpen in het groen, nu en in de toekomst!

Frans Klovert

Fractievoorzitter D66 Zuidplas

 

 

 

Gepubliceerd op 17-06-2019 - Laatst gewijzigd op 17-06-2019