Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen: Naleving bestemmingsplan Brasserie Strandweg 5 Oud Verlaat

Op 13 mei 2013 heeft de fractie van D66 ingestemd met het bestemmingsplan voor Brasserie ‘t Zonnetje aan de Strandweg 5 te Oud Verlaat. De fractie heeft het college toen opgeroepen zowel het bestemmingsplan als de exploitatievergunning strikt te handhaven en klachten van omwonenden serieus te behandelen. Dit omdat op deze locatie in het verleden geleidelijk aan uitbreidingen zijn gedaan die niet voldeden aan het bestemmingsplan. Later zijn deze alsnog gelegaliseerd. D66 vindt dat geen goede werkwijze en vindt dat alvorens uit te breiden eerst de vergunning moet zijn verleend of het bestemmingsplan moet zijn aangepast.

Bij D66 is melding gedaan van een uitbreiding van de Brasserie. D66 wil weten of deze past binnen het bestaande bestemmingsplan en dat er handhavend wordt opgetreden indien dat niet het geval is. Daarnaast wil D66 weten of er door het college daadwerkelijk is gecontroleerd of er wordt voldaan aan zowel het bestemmingsplan als de exploitatievergunning. D66 heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Gepubliceerd op 28-07-2014 - Laatst gewijzigd op 28-07-2014