Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen foutief versturen WOZ-Beschikking

 

 

Schriftelijke vragen foutief versturen WOZ-Beschikking

 

Ref. Art. 40 Reglement van Orde

Ingediend op: 2 maart 2020

Wijze van beantwoording: schriftelijk

 

Toelichting

 

De afgelopen week bereiken ons via allerlei kanalen signalen dat er ruim 2.000 foute belastingaanslagen zijn verstuurd, waarin de WOZ-beschikking ontbreekt.

 

Tegen deze achtergrond heeft onze fractie de volgende vragen.

 

Vragen

 

  1. Kan het College het gevolgde proces beschrijven v.w.b. het versturen van de Belastingaanslagen c.q. de WOZ-beschikking? Kan het college daarbij specifiek aangeven welke controle er wordt uitgevoerd voordat daadwerkelijk wordt overgegaan tot verzending van de belastingaanslagen c.q. de WOZ-beschikking?
  2. Kan het College aangegeven in welk stadium in het eerder gevraagde proces is ontdekt dat de WOZ-beschikking niet correct was weergegeven?
  3. Kan het College aangeven wat de oorzaak is van deze fouten?
  4. Kan het College aangeven wat de mogelijke consequenties zijn van de gemaakte fouten?
  5. Kan het College aangeven op welke wijze betrokkenen hierover zijn geïnformeerd en eventueel nog extra over worden geïnformeerd?
  6. Kan het College aangeven waarom zij de gemeenteraad hierover niet proactief heeft geïnformeerd?
  7. Kan het College aangeven hoe zij aankijkt naar haar eigen communiceren in deze?

 

Namens de fractie van D66 Zuidplas,

 

Frans Klovert

Gepubliceerd op 02-03-2020 - Laatst gewijzigd op 02-03-2020