Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Maximumsnelheid verlagen naar 100 km/uur

Motie Vreemd Maximumsnelheid A12 en A20

 

Onderwerp: Maximumsnelheid verlagen naar 100 km per uur

 

De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 15 oktober 2019.

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende:

 

  • dat door een recente uitspraak van de Raad van State over de aantasting van natuurgebieden door de stikstofemissies duizenden bouwprojecten stil liggen in Nederland;
  • dat het advies van de commissie Remkes aangeeft dat het nemen van noodmaatregelen door het kabinet om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken het makkelijkste gaat in het verkeer en de landbouw;
  • dat inwoners van Zuidplas woonachtig in de directe omgeving van de snelwegen A12 en A20 nu al zeer veel overlast ervaren door geluidshinder en verminderde luchtkwaliteit;
  • dat de huidige baanvakken op de A20 bij Nieuwerkerk aan de IJssel en Moordrecht eigenlijk al te smal zijn voor het handhaven van 120 km per uur.Overwegende:
  •  
  • dat verkeer tot de belangrijkste geluids- en CO2-vervuilers behoort;
  • dat een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.
  • De tijdswinst bij 120 km per uur op het traject op de A20 tussen afrit Capelle ad IJssel en Gouda (10 km) nog niet eens 1 minuut is en op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer (12 km) NET iets meer is dan 1 minuut en 10 seconden.
  • Roept het college op:
  • Een lobby te starten richting de provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de maximumsnelheid van de snelwegen A12 en A20 in onze regio zo snel mogelijk te verlagen naar 100 km per uur en hiervoor steun te zoeken binnen regio Midden-Holland.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van D66

Frans Klovert

 

 

Gepubliceerd op 27-10-2019 - Laatst gewijzigd op 27-10-2019