Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 bezorgt over verzakking huizen in Zuidplas; en stelt vragen

Schriftelijke vragen verzakking/beschadiging door lage grondwaterstanden
Ref. Art. 40 Reglement van Orde
Ingediend op: 4 maart 2019
Wijze van beantwoording: schriftelijk

Toelichting
Afgelopen zomer is de droogste geweest in jaren. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft hiertoe dan ook onderzoek gedaan naar de impact van deze droge zomer en de hierdoor ontstane lage grondwaterstanden. Hierbij is geconcludeerd dat ongeveer 1 miljoen huizen in Nederland risico lopen op verzakking/beschadiging. Ook de gemeente Zuidplas wordt door het KCAF gezien als een risicogebied. Tegen deze achtergrond heeft onze fractie de volgende vragen.

 

Oude dorp

Vragen
1. Kan het college aangeven op welke wijze bodemdaling onderdeel uitmaakt van het ingezette collegebeleid?
2. In hoeverre is het college bekend met het Platform Slappe Bodem , het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en de provinciale ambitie in het Programma Bodemdaling 2016-2019? en in hoeverre is onze gemeente hierbij betrokken en/of wordt hiermee samengewerkt?
3. In hoeverre wordt samengewerkt met de provincie en de waterschappen op dit terrein?
4. Welke rol ziet het college voor onze gemeente als het gaat om informeren, adviseren en of faciliteren van onze inwoners en bedrijven op het gebied van bodemdaling?

 

 

 

Namens de fractie van D66 Zuidplas,
Frans Klovert

 

Gepubliceerd op 05-03-2019 - Laatst gewijzigd op 05-03-2019