Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Fijn 2020 !!

  D66Zuiplas wenst iedereen een mooi 2020 toe !    

  • Gepubliceerd op 30 december 2019
 • Rik Woudenberg voorgedragen als wethouder in Leiderdorp

  D66 Zuidplas feliciteert bestuurslid Rik van Woudenberg! Rik wordt voorgedragen als de nieuwe wethouder voor D66 in Leiderdorp en zal naar alle waarschijnlijkheid in januari 2020 worden benoemd. Leiderdorp krijgt er een ervaren wethouder bij. Wij wensen Rik veel succes!

  • Gepubliceerd op 30 december 2019
 • Motie Maximumsnelheid verlagen naar 100 km/uur

  Motie Vreemd Maximumsnelheid A12 en A20   Onderwerp: Maximumsnelheid verlagen naar 100 km per uur   De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 15 oktober 2019.   De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,…

  • Gepubliceerd op 27 oktober 2019
 • Raadsbijdrage Frans Klovert over raadsvoorstel concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder

    Raadsvoorstel Concept Ontwikkelvisie Zuidplaspolder.   Voorzitter,   We behandelen vanavond de concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder. Aangezien dit de 1e keer is dat dit in het openbaar wordt besproken, hecht de D66 fractie er waarde aan om ook onze langetermijnvisie op…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2019
 • Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

  Lange termijnvisie van D66 Zuidplas op de ontwikkeling van het vijfde dorp Zuidplas bestaat uit dorpen en blijft uit dorpen bestaan. Zuidplas wordt geen stad. De meeste inwoners hebben er bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. Een dorp dat in de randstad ligt, tussen steden in. Een dorp tussen…

  • Gepubliceerd op 17 juni 2019
 • Vragen voor het “mondelinge vragenkwartier actualiteit”

  De D66 fractie heeft de afgelopen dagen kennis genomen van de commotie die is ontstaan tijdens en na de informatiebijeenkomst over de plannen vwb de inrichting van de openbare weg rond de (tijdelijke) nieuwe school in Zevenhuizen. Tijdens deze bijeenkomst is een duidelijk andere inrichting besproken dan de variant die eerder is…

  • Gepubliceerd op 15 juni 2019
 • Proces afvalscheiding

  D66 Zuidplas ondersteunt de keuze om te investeren in nieuwe vormen van participatie om inwoners en bedrijven maximaal te betrekken bij de uitwerking van verdere beleidsvorming omtrent afvalscheiding. De fractie van D66 Zuidplas geeft aan het college nadrukkelijk mee dat het proces afvalscheiding  grote raakvlakken heeft met duurzaamheid en het beheer van…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2019