Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

20 publicaties gevonden.

 • Motie Maximumsnelheid verlagen naar 100 km/uur

  Motie Vreemd Maximumsnelheid A12 en A20   Onderwerp: Maximumsnelheid verlagen naar 100 km per uur   De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 15 oktober 2019.   De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,…

  • Gepubliceerd op 27 oktober 2019
 • Raadsbijdrage Frans Klovert over raadsvoorstel concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder

    Raadsvoorstel Concept Ontwikkelvisie Zuidplaspolder.   Voorzitter,   We behandelen vanavond de concept ontwikkelvisie Zuidplaspolder. Aangezien dit de 1e keer is dat dit in het openbaar wordt besproken, hecht de D66 fractie er waarde aan om ook onze langetermijnvisie op…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2019
 • Zuidplas – Dorpen in het groen. Nu en in de toekomst!

  Lange termijnvisie van D66 Zuidplas op de ontwikkeling van het vijfde dorp Zuidplas bestaat uit dorpen en blijft uit dorpen bestaan. Zuidplas wordt geen stad. De meeste inwoners hebben er bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. Een dorp dat in de randstad ligt, tussen steden in. Een dorp tussen…

  • Gepubliceerd op 17 juni 2019
 • Vragen voor het “mondelinge vragenkwartier actualiteit”

  De D66 fractie heeft de afgelopen dagen kennis genomen van de commotie die is ontstaan tijdens en na de informatiebijeenkomst over de plannen vwb de inrichting van de openbare weg rond de (tijdelijke) nieuwe school in Zevenhuizen. Tijdens deze bijeenkomst is een duidelijk andere inrichting besproken dan de variant die eerder is…

  • Gepubliceerd op 15 juni 2019
 • Proces afvalscheiding

  D66 Zuidplas ondersteunt de keuze om te investeren in nieuwe vormen van participatie om inwoners en bedrijven maximaal te betrekken bij de uitwerking van verdere beleidsvorming omtrent afvalscheiding. De fractie van D66 Zuidplas geeft aan het college nadrukkelijk mee dat het proces afvalscheiding  grote raakvlakken heeft met duurzaamheid en het beheer van…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2019
 • Annotatie Rv Gezond GeregelD, eindrapport Agenda 2020 RDOG HM – Raad 20.12.16

  Voorzitter, Het gaat vandaag over de publieke gezondheidszorg die onze gemeente heeft ondergebracht bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, korter gezegd de GGD. Samen met 19 andere gemeenten maken we in een zgn. gemeenschappelijke regeling gebruik van allerlei diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Er was behoefte om…

  • Gepubliceerd op 20 december 2016
 • Raadsbijdrage Rv Promen: Ondernemingsplan 2017 en Wijziging GR 2015

  Voorzitter, Op de agenda staat het ondernemingsplan van Promen voor 2017 en nu onze gemeente deelnemer is aan de Gemeenschappelijke Regeling mag de gemeenteraad hierop een zienswijze indienen. In het licht van de toekomstdiscussie rond Promen, zijn de uitgangspunten voor het Ondernemingsplan 2017 nagenoeg identiek aan die van de primitieve begroting 2017.…

  • Gepubliceerd op 20 december 2016
 • Thema-avond Jeugdhulp 17 november 2016

  • Gepubliceerd op 7 december 2016
 • Bijdrage Joop Huson over RV Huisvesting Gemeentelijke Organisatie

  Voorzitter, Vanavond liggen er zes keuzemogelijkheden op tafel voor het toekomstige huis van deze gemeente. Want daar is het allemaal om begonnen voorzitter, een huis dat het functioneren van bestuur en medewerkers aanzienlijk gaat verbeteren, ten bate van inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente. D66 is blij met het nieuwe voorstel dat…

  • Gepubliceerd op 20 september 2016
 • Bijdrage Mark Clavaux bij RV Dierenwelzijn

  Voorzitter. D66 heeft kennisgenomen van het stuk en een paar zaken moeten ons van het hart: Ten eerste is het stuk slecht leesbaar en moeilijk te begrijpen; wij verwachten dat het de volgende keer beter is. Ten tweede is het weglaten van de visie op dierenwelzijn…

  • Gepubliceerd op 20 september 2016