Steun ons en help Nederland vooruit

Jette Frans

Coordinator (permanente) campagne

Zevenhuizen

Ik ben Jette Frans, 33 jaar en woon samen met mijn partner Bas en onze dochter Lise (5 jaar).   In 2004 ben ik in Zevenhuizen komen wonen. De overgang van (destijds) Rotterdam naar dit pittoreske en centraal gelegen dorp(je) is goed bevallen.  Het is een prachtige omgeving waar ik naast mijn baan en gezinsleven, heerlijk kan genieten van het buitenleven. Ik doe dan ook regelmatig met veel plezier aan hardlopen, wandelen of fietsen, op het strand, in het bos, langs weilanden, oer-Hollands molens en langs het water.  Zuidplas is een unieke gemeente met veel diversiteit. Je woont weliswaar dicht  bij de grote stad en geniet toch van de rust en de ruimte van het landelijke wonen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in en buiten de regio als kinder- en jeugdpsycholoog. Een inspirerend beroep waarbij ik veel in contact kom met kinderen, ouders, en professionals uit diverse organisaties in verschillende contexten.  Sinds de nieuwe wetgeving binnen de jeugdzorg in 2015, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdhulp (wat een behoorlijke uitdaging is voor gemeenten), is mijn politieke interesse toegenomen en ben ik lid geworden van D66.  D66 is voor mij bij uitstek de sociaalliberale partij die past bij mijn eigen visie over leven in een democratische, duurzame en open samenleving, waarbij waarden als individuele vrijheid en sociale cohesie belangrijke uitgangspunten zijn.   D66 is een partij die actief kansen schept voor mensen, om zo hun talenten optimaal te benutten en hun kennis toe te passen.

Vanuit mijn eigen werkveld merk ik de behoefte aan meer uitwisseling van ideeën en contacten tussen (gemeente)politiek, bestuur en de werkvloer. Op de werkvloer is veel (praktijk)ervaring en expertise te vinden, maar die moet dan wel zichtbaar en hoorbaar gemaakt moet worden.     Een van de pijlers van mijn opleiding destijds was dat (vanuit de systeemtheorie) een mens pas begrepen kan worden in de context van zijn relaties in zijn omgeving, wat betekent dat een omgeving van grote invloed is op het functioneren van mensen omdat ze altijd in verbinding met elkaar staan.   Vanuit dat oogpunt kan een mens niet zonder zijn omgeving functioneren en een politiek systeem niet zonder invloed van buitenaf functioneren. Dat betekent dat je als samenleving invloed hebt op het gedrag van elkaar, maar ook dat je als individu invloed kan hebben op je eigen leefomgeving.   Vanuit dat idee is het belangrijk dat bestuur (gemeente) en inwoners elkaar goed weten te vinden en elkaar wederzijds beïnvloeden.

Als inwoner van Zuidplas voel ik de drang om vanuit mijn eigen expertise een bijdrage te leveren aan de lokale politiek. Lokale politiek gaat over zaken die ons als inwoners allemaal aangaan en is tegelijk een laagdrempelige manier om ook daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op je directe leefomgeving.   En ik heb gemerkt dat het ook nog eens hartstikke leuk is om actiever betrokken te zijn bij de gemeente waar ik met zoveel plezier woon.  Gezien mijn werkervaring en kennis ligt mijn interesse vooral op het gebied van sociale zaken, de (jeugd)zorg en het onderwijs. En daar wil ik me voor inzetten!

Meer van Jette Frans