Steun ons en help Nederland vooruit

Claudia Wolff-Theunisse

Fractieadviseur. Voorzitter

Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik ben Claudia Wolff, getrouwd met Jeroen en sinds september 2012 moeder van Carlijn. Sinds 2008 wonen wij met veel plezier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een bewuste keuze voor wonen in de buurt van steden, maar in een meer dorpse en vooral groene omgeving. Ik prijs me gelukkig dat ik met vijf minuten in de natuur sta en met een paar minuten meer op het winkelcentrum. En dat ik met de trein of auto ook zo in de stad kan zijn.

Ik werk bij Rijkswaterstaat als projectmanager voor het besturingssysteem van de Maeslantkering.

Ik ben lid geworden van D66 omdat deze partij zowel voor wat betreft de inhoud als de wijze waarop ze werkt het dichtst bij mij staat. In mijn ideale wereld heeft eenieder vrijheid om eigen keuzes te maken. Vertrouwen we mensen ook toe om die keuzes te maken. Worden prestaties beloond, maar deel je welvaart ook met mensen die het minder goed getroffen hebben. Durven we verder te kijken dan de grenzen binnen de eigen gemeente en zelfs ons eigen land. En zorgen we er met goed en bereikbaar onderwijs voor iedereen voor dat mensen zich maximaal kunnen ontplooien en daarmee ook voldoende eigen kracht kunnen krijgen. En daarbij bedrijf ik graag politiek op een constructieve manier, waarbij we toe werken naar daadwerkelijke resultaten.

Als ex-fractievoorzitter van de D66 fractie heb ik me de afgelopen jaren ingezet om zoveel mogelijk uit ons verkiezingsprogramma daadwerkelijk te realiseren. Voor de nieuwe lijst heb ik bewust gekozen voor een onverkiesbare plaats op de lijst. Na 8 jaar is het tijd om ruimte te maken voor vernieuwing. Ik wil daarbij graag meer tijd maken voor mijn gezin.

 

Meer van Claudia Wolff-Theunisse