Steun ons en help Nederland vooruit

Chantal Bon – van de Griek

Gemeenteraadslid

Nieuwerkerk aan den IJssel

“Doe wat je zegt en zeg wat je doet.”

Dit is een door mij veelgebruikte zin en geeft aan wat ik belangrijk vind.

Duidelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en sociaal handelen zijn mijn kernwaarden.

In mijn werk als juridisch adviseur en beschermingsbewindvoerder komt dit tot uiting in de navolgende persoonlijke kwaliteiten, ik ben enthousiast, gedisciplineerd, oplossingsgericht, betrokken en bovenal integer.

Sinds 1986 ben ik woonachtig in de gemeente Zuidplas toen nog gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze 32 jaar heb ik de gemeente zien veranderen van een dorp met 17.300 inwoners (bron: Digibron, 11 januari 1985) naar een fusiegemeente bestaande uit verschillende dorpen en inmiddels 41.571 inwoners (bron: CBS, 30 april 2017).  De eigenheid van de verschillende dorpen is hierbij intact gebleven.

Het grotere inwonertal brengt een vergroting van het belang van samenwerken en collectiviteit met zich mee. Een mooi voorbeeld daarvan is de start van de werkgroep ZZP Zuidplas in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de vereniging ZZP Zuidplas op 24 december 2013. Zowel bij de werkgroep als de oprichting van deze vereniging ben ik met plezier nauw betrokken geweest.

Sinds enige tijd ben ik lid van D66 en met ingang van 30 mei jl. ben ik benoemd als fractieadviseur van D66 Zuidplas.

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heb ik aangegeven op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst te willen staan. Ik kijk ernaar uit om betrokken te kunnen zijn bij het besturen van de gemeente Zuidplas en daarbij als volksvertegenwoordiger namens de inwoners van de gemeente Zuidplas op te mogen treden. De navolgende gebieden hebben mijn bijzondere aandacht en interesse: Midden- en Kleinbedrijf, Sport- en Recreatie, Onderwijs, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Toerisme, Cultuur, Economische Zaken en Jeugd- en Jongerenwerk.

Met inachtneming van de beginselen van D66 wil ik me inzetten voor een kwalitatief goed leef- en werkklimaat in de gemeente Zuidplas!

Meer van Chantal Bon – van de Griek