Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juni 2020

D66 Zuidplas voor snel internet voor alle inwoners ook in het buitengebied in Zuidplas

De D66 fractie is altijd een voorstander geweest van het aanleggen van glasvezel. We waren dan ook uitermate content met “Glasvezel buitenaf” die voor aanleg van glasvezel zorgdraagt in het buitengebied in het Groene Hart. In 2019 is ook besloten dat in Zuidplas tussen Nieuwerkerk-Noord en Moerkapelle glasvezel komt.

Fractievoorzitter Frans Klovert stelt daarom zijn schriftelijke vragen inzake de aanleg van glasvezel in Zuidplas aan het college. Hij vraagt zich af of het college op de hoogte is van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en of het college ons kan informeren in welke straten het glasvezel wordt aangelegd. Ook vraagt de D66 fractie zich af of het college haar invloed heeft aangewend om andere aanpalende straten en wijken ook aan te sluiten in de gemeente (meeliften) en of de mogelijkheid alsnog bestaat om meer straten en/of wijken mee te nemen.

Frans Klovert stelt ook enkele vragen omtrent de buitenruimte. Er wordt momenteel gezien dat er bij allerlei wegen graafwerkzaamheden zijn en de fractie van D66 vraagt zich af of dit afgestemd is met de gemeente. Ook wordt er geconstateerd dat op verschillende plaatsen de wegen van de gemeente opengebroken zijn om glasvezel aan te leggen en dat de kwaliteit van het herstel hier en daar te wensen overlaat. De D66 fractie is benieuwd op welke wijze de gemeente de schade en reparatie monitort . Die zelfde vraag geldt ook voor de bermen en op- en afritten naar de woningen. De fractie van D66 vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor een goed en deugdelijk herstel?

Ook over de planning stelt Frans Klovert zijn vragen. De aanleg zou in het eerste kwartaal 2020 worden afgerond. Men loopt nu achter op planning, hoe komt dat? Wanneer worden de werkzaamheden afgerond en kan de gemeente aangeven wanneer het buitengebied van Zuidplas snel internet heeft?

Frans Klovert benadrukt bij de gemeente ook het belang van informatie(plicht). Momenteel vinden er veel werkzaamheden plaats in de openbare ruimte, wegen worden tijdelijk afgesloten (Zuidelijke Dwarsweg), op andere wegen vindt veel (tijdelijke) hinder plaats. Echter de bewoners van de betreffende straten/wegen worden hier niet of heel slecht over geïnformeerd. Kan het college bij de aannemer aandringen op betere communicatie met de betrokkenen?

D66 Zuidplas vindt het van belang dat snel en goed internet beschikbaar is voor alle inwoners van Zuidplas. Nu het buitengebied wordt aangesloten op glasvezel en ook diverse bedrijventerreinen glasvezel hebben en meegenomen dat onze inwoners na Corona ook veel meer thuiswerken, is goed en snel internet steeds noodzakelijker. De fractie van D66 Zuidplas is dan ook benieuwd of het college kan aangeven wanneer de rest van Zuidplas aangesloten wordt op glasvezel.