Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 mei 2020

D66 Zuidplas is voor afval scheiden, maar wel de wachttijden vermijden

De afgelopen periode heeft de D66 fractie geconstateerd dat de wachttijden voor het wegbrengen van afval aanzienlijk oplopen. Hierdoor ontstaan onwenselijke situaties.

D66 Zuidplas heeft begrip voor de situatie zoals deze bij de start van de intelligente lock down ontstaan is. Inwoners die massaal hun huizen en tuinen gingen opruimen, waarbij de gemeente heeft opgeroepen om waar mogelijk het wegbrengen van afval uit te stellen. Inmiddels is er voor veel bewoners een situatie ontstaan waarin verder uitstellen niet meer mogelijk is en dit ook voor het aanzicht van de openbare ruimte onwenselijk is.

Ondanks de verruiming vanuit de gemeente omtrent de openingstijden van het afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel, constateert D66 Zuidplas dat  de wachttijden nog steeds van enorme omvang zijn. Wachttijden van 1 – 1,5 uur zijn niet ongebruikelijk, waarbij dit leidt tot grote ergernissen en incidenten.  Dit is een zeer onwenselijke situatie.

Raadslid Chantal Bon-van de Griek heeft daarom haar schriftelijke vragen gesteld inzake de situatie rondom de afvalbrengstations in onze gemeente. De vragen zijn gericht op of de gemeente bereid is om het afvalbrengstation in Zevenhuizen op korte termijn te heropenen. En of de gemeente bereid is de openingstijden van het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel te verruimen, zoals een extra avondopening en/of zondagsopening.  Ook wordt aan de gemeente gevraagd of zij heeft overwogen om de wachttijden bij het afvalbrengstation te verbeteren, bv. door via de cyclusapp de actuele wachttijden aan te geven.

D66 Zuidplas maakt zich hard voor het schoonhouden van het straatbeeld met het besef dat bekend is dat toegankelijkheid en gemak de bereidheid van inwoners vergroot om hun afval op een verantwoorde manier weg te brengen.
Met elkaar houden we zo onze gemeente schoon en mooi!