Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 oktober 2019

D66 Zuidplas vraagt zich af of het huidige college voldoende grip heeft op de financiën van gemeente Zuidplas.

Annotatie bij Spoeddebat “drie Omissies in de zomernota”

1 oktober 2019

Voorzitter,

Op 12 september zijn alle fractievoorzitters telefonisch door de wethouder financiën ingelicht over het feit dat er in de zomernota een grove fout zat v.w.b. de opgenomen vangnetuitkering BUIG. Daarbij kwam de toezegging dat e.e.a. zou worden uitgelegd in een informatienota.

Voorzitter,

Als het hierbij was gebleven, dan had de D66 fractie op een later tijdstip hierover een stevig debat gevoerd en tegelijkertijd de wethouder bedankt voor zijn proactieve wijze van informeren van de gemeenteraad. Maar helaas… hier bleef het niet bij.

Tot onze grote verbazing bleek uit de informatienota dat het niet om een fout ging, maar om drie!! Daarnaast is er in de informatienota sprake van allerlei oplosrichtingen en wordt er royaal gestrooid met termen als versterking beheersing, financieel bewustzijn en financiële borging.

Ook schijnt het weer noodzakelijk te zijn om een extern deskundige een scan te laten uitvoeren. Kortom schijnbaar is er veel meer aan de hand dan alleen drie fouten in de zomernota. De D66 fractie maakt zich dan ook ernstige zorgen over het beheer van de financiën van onze gemeente en we vragen ons af of het college en in het bijzonder de wethouder financiën alles wel onder controle heeft. Dat is de reden voor het aanvragen van een spoeddebat!

Voorzitter,

Het gaat onze fractie in dit debat over de politieke verantwoordelijkheid en dus om de rol van het College c.q. de wethouder. En dus niet………… mocht de suggestie al zijn gewekt, over het functioneren van de ambtelijke organisatie en/of individuele ambtenaren. Het functioneren van de organisatie vinden wij primair een verantwoordelijkheid van het college en daar richten we ons dan ook op.

Dit brengt mij tot de volgende punten:

  • Beantwoording van de schriftelijke vragen
  • De grip van het college op de organisatie, met name op de financiën

Voorzitter,

De beantwoording van de schriftelijke vragen… tja wat een aanfluiting, veel vragen worden ontweken of in zijn geheel niet beantwoord en dan bedoel ik vooral de vragen over de concrete data rond informeren en de vragen over hoe de organisatie er eigenlijk voor staat. College neemt u dit onderwerp en daarbij de vragen van de gemeenteraad wel serieus? Gaarne antwoord hierop…

Daarnaast wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat de wethouder in zijn telefoongesprek met de fractievoorzitter alle drie de omissies heeft genoemd. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet/ heeft ervaren?

De grip van het college op de organisatie, met name op de financiën

Een zeer belangrijk punt in zowel de telefonische uitleg, als in de informatienota is het feit dat het College ook in dit proces niet naar zichzelf kijkt. Het lijkt erop dat het College geen enkele grip heeft op de situatie en juist daar ligt voor de D66 fractie de verantwoordelijkheid van het College. Het College moet niet pas acteren als er fouten geconstateerd worden, maar vanuit haar rol juist fouten voorkomen!

Mijn vraag is dan ook wat het College, gekeken naar haar eigen functioneren, heeft gedaan om dit soort fouten te voorkomen?

Kan het college daarbij garanderen dat het bij de drie nu geconstateerde fouten blijft?

Of overkomen deze zaken het college gewoon en gaan we daarna weer repareren in de ambtelijke organisatie?…………….. Heren…beetje gemakkelijk!

Dan even terug naar de termen versterking beheersing, financieel bewustzijn en financiële borging.

Hoe ziet het college gekeken naar deze termen haar eigen rol en eigen functioneren?

Wat is dan het financiële bewustzijn van het College c.q. de verantwoordelijk wethouder?

Is er, als het gaat om financiën, voldoende Know How binnen het College c.q. bij de verantwoordelijk wethouder?

Voorzitter,

Het moge duidelijk zijn. De D66 fractie verwacht van het college in dit debat nadrukkelijk antwoord op de vraag of ze grip heeft op de financiën van Zuidplas. We zien dan ook de antwoorden met interesse tegemoet