Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

D66 wil onderzoek recreatieparken aanscherpen

De kwaliteit van de acht recreatieparken in Zuidplas loopt achteruit, onder meer door het terugdringen van permanente bewoning. De gemeente onderzoekt nu af hoe het verder moet. Van D66 mag de blik daarbij iets opener zijn. Ze vraagt het college met name aandacht voor de veiligheid en permanente bewoning.

 Het gemeentelijk onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat de recreatieparken primair een bijdrage moeten leveren aan de recreatie van de gemeente. Anders wordt er gekeken naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden.

In behoefte voorzien

Voor bewoners en ondernemers kan die afweging echter anders liggen. Voor bewoners voorziet het wonen op een recreatiepark in een behoefte. Misschien om in een kleinschalige gemeenschap te wonen of woonruimte te vinden in een prijsklasse die elders in Zuidplas onvoldoende beschikbaar is. Onderwerpen die met terugloop in kwaliteit onder druk komen.

Recreatie behouden

D66 vindt daarom dat het onderzoek wel iets opener mag worden ingestoken. Juist door combinaties van functies inclusief permanente bewoning zou de recreatiefunctie behouden kunnen worden. En dat is goed voor de hele economie van de gemeente. Daarnaast verslechtert door het wegsturen van bewoners het gevoel van veiligheid en welbehagen. Ook daarin moet aandacht zijn.

Het verkiezingsprogramma van D66 pleit voor het onderzoeken van de optie van permanente bewoning en gerichte recreatiemogelijkheden voor jonge gezinnen en 30-. Kijk op  https://zuidplas.d66.nl voor het programma.