Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 januari 2018

D66 Zuidplas zet vraagtekens bij woonbehoefteonderzoek

De D66-fractie zet vraagtekens bij de kwantitatieve uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Zuidplas. Hoewel het rapport een goed inzicht geeft in de huidige woonsituatie van inwoners van Zuidplas en hun woonwensen, herkent ze de conclusies over de woonbehoefte geheel niet. Reden om het College nader te bevragen.

De datum van publicatie van het onderzoek, net na een raadsdebat, heeft tot veel commotie geleid. Wat D66 betreft is daar vooral reden toe door de inhoud.

Het woonbehoefteonderzoek stelt dat er voldoende woningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. Uit de geluiden die de fractie bereiken, valt echter op te maken dat er een tekort is aan zowel koop- als huurwoningen. Mensen hebben veel moeite om een passende woning te vinden.

De fractie mist in het rapport daarnaast de relatie met recent door de provincie opgeleverde rapporten en de regionale behoefte aan woningen. D66 vindt dat het rapport inzichtelijk moet maken welke doelgroepen mogelijk in Zuidplas willen wonen en welke verdere woonbehoeften zij hebben.

Omdat het woonbehoefteonderzoek gezien wordt als belangrijke input voor de op te stellen woonvisie, stelt D66 in de eerstvolgende raadsvergadering het college vragen over het rapport.