Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Een vijfde dorp in Zuidplas mag van D66 organisch groeien

De D66-fractie van de gemeente Zuidplas accepteert een vijfde dorp in Zuidplas. In de laatste gemeenteraad van het jaar kwam een groot aantal voorwaarden boven tafel. D66 voegde daar met een amendement een belangrijke aan toe. De fractie wil een organische groei van het dorp, geen masterplan ‘a la Almere’ zoals fractievoorzitter Claudia Wolff het verwoordde.

De regio heeft een woningbehoefte, Zuidplas de ruimte. In het verleden zijn in de regio afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Dat er in de gemeente meer woningen komen, lijkt dan ook onvermijdelijk. De discussies in de gemeenteraad gaan daarom ook meer over aantallen, voorwaarden en locaties van die woningbouw.

Voorwaarden
Het college van B&W had voor de raadsvergadering van 19 december 2017 een aantal randvoorwaarden en scenario’s voorgelegd. Zo moet het karakter van Zuidplas, ‘dorps wonen in het groen’, overeind blijven. Nieuwbouw ligt in de polder tussen de bestaande dorpen en respecteert de huidige natuurgebieden. Nieuwbouw is duurzaam (levensloopbestendig, milieuverantwoord) en sociaal (werkgelegenheid, ruimte voor bedrijvigheid, voldoende voorzieningen).

Organische groei
De D66-fractie kan goed leven met die randvoorwaarden, maar dorps bouwen alleen is niet genoeg. Er moet ook een dorpsgemeenschap ontstaan. Ook kan je de behoefte aan woningen in de toekomst niet helemaal voorspellen. De fractie kiest er dus voor om de ontwikkeling te realiseren via organische groei en zich niet al vast te leggen op een aantal woningen. Daarom is er gekozen voor een voorzichtige start met maximaal 4000 woningen in de periode tot 2030. Hiermee wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt die mooi en klein is, maar ook groot genoeg om voorzieningen te realiseren die horen bij een dorp.