Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 december 2017

Regie houden op woningbouw Zuidplas met vijfde dorp

De D66-fractie van de gemeente Zuidplas accepteert een vijfde dorp in Zuidplas. Ze wil dat de gemeente zich echter niet vastpint op het aantal te bouwen woningen. De gemeenteraad sprak over de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder.

Actieve opstelling

De regio heeft een woningbehoefte, Zuidplas de ruimte. In het verleden zijn hierover ook al toezeggingen gedaan. Dat er meer woningbouw komt, lijkt dan ook onvermijdelijk. De gemeente gaat over de bestemmingsplannen, maar de provincie over de ruimtelijke afwegingen boven de gemeenten. Fractievoorzitter Claudia Wolff was dan ook snel klaar met de vraag of de gemeente zich wel of niet moet uitspreken over de woningbouw. De D66-fractie pleit voor een actieve opstelling van de gemeente en een voorstel te doen voor invulling van die woningbouw.

Aantallen woningen

De invulling van die woningbouw vraagt meer hoofdbrekens. Er zijn in het verleden tot twee keer toe aantallen genoemd. In 2006 is een structuurplan verschenen dat spreekt over 15.00 tot 30.000 woningen en ook flink wat bedrijfshuisvesting en natuurruimte. En in 2014 is genoemd dat de gemeente 7000 woningen accepteert. Het college rept nu over 17.000 woningen.

Kwaliteit als keuze

Het eerste getal noemde de D66-fractievoorzitter in de raadsvergadering ‘geen bid’ en het tweede getal ‘niet realistisch’. Voor D66 staat de kwaliteit van de ontwikkelingen centraal. Ze steunt daarmee de kwalitatieve uitgangspunten van het college maar hangt daar niet direct een aantal aan, zoals het college wel doet. Ze pleit voor geringe uitbreiding van de bestaande dorpen en accepteert een vijfde dorp voor de invulling van verdere woningbehoefte. Ze wil daarmee ook recht doen aan de gesprekken over dit onderwerp met de inwoners.