Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 november 2017

D66 roept op tot zorglobby voor Rijksbijdrage

D66 heeft bij de behandeling van de begroting 2018 opgeroepen tot een lobby richting Rijk. De gemeente Zuidplas wordt meer dan gemiddeld getroffen door de karige rijksbijdrage voor jeugdhulp en bijstandsuitkeringen. Hierdoor dreigt de gemeente elk jaar ruim 2 miljoen tekort te komen.

De gemeente krijgt steeds meer zorgtaken overgedragen van het Rijk. Met de taken kwam minder geld dan provincie en rijk daar eerder zelf voor uitgaven. De gevolgen daarvan worden langzamerhand zichtbaar. Met name kleinere gemeenten die afwijken van het gemiddelde, komen niet altijd uit met de gebundelde uitkering van de participatiewet en de jeugdhulp.

De gemeente Zuidplas draagt ruimschoots bij aan de opvang en huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De begeleiding naar werk vraagt echter tijd en meer geld dan het Rijk vergoedt. Eenzelfde effect is te zien bij de jeugdhulp. De regio waaronder Zuidplas valt, is meer dan andere gekort op de bijdrage van het Rijk.

Daarbij vangen inwoners van Zuidplas meer dan gemiddeld pleegkinderen op. Ze krijgen daarvoor een (wettelijke) tegemoetkoming van de gemeente. Beide factoren leiden echter tot een structureel tekort voor de gemeentebegroting.

Verantwoordelijkheid nemen

D66 steunt het college van B&W echter in de keuze om nu niet verder op deze posten te bezuinigen. Fractievoorzitter Claudia Wolff- Theunisse: “Het is goed dat Zuidplas investeert in de toekomst van jeugd en nieuwe inwoners en ze op weg helpt in hun leven. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van”.

Dat betekent echter wel dat er een financieel gat ontstaat. De D66-fractie roept de raad van Zuidplas daarom op te lobbyen bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Ook de nieuwe regiosamenwerking in Midden-Holland kan bij deze zorglobby worden ingezet en ondersteund.

Neem voor meer informatie contact op met Claudia Wolff via claudiawolffd66@gmail.com of 06-20674507